TOEZICHT EN DIRECTIEVOERING:

Deze werkzaamheden worden omschreven in de U.A.V. ‘89, en omvatten in hoofdpunten:

• Er op toezien dat de werkzaamheden binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd naar de eisen van de gesloten overeenkomsten, en het geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk;

• Controleren op de hoofdvorm, plaats en hoofdmaat van de door de aannemer of mogelijke derden vervaardigde productietekeningen en dergelijke;

• Het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt aan de hand van de door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren algemene en, zo nodig, meer gedetailleerde werkplannen;

• Het administreren van de bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk, waarin tevens de financiële stand wordt bijgehouden van bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, en bestedingen ten laste van stelposten;

• Het controleren van de rekeningen van de aannemer en het eventueel opmaken van betalingsmandaten;

• Het houden van bouwvergaderingen, en het maken van verslagen daarvan;

• Het voeren en het controleren van de correspondentie met betrekking tot de uitvoering en de voortgang van het werk;

• Het doen opstellen en controleren van weekrapporten en, indien voorgeschreven, dagboeken waarin aantekeningen worden opgenomen omtrent: de vorderingen en de stand van het werk, de verstrekking van tekeningen, de onwerkbare dagen en het eventueel verleende uitstel van oplevering, de aan- en afvoer alsmede de goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, de opneming en goedkeuring van het werk.

 

 Uiteraard kan in overleg een passend pakket worden samengesteld.